strona głównaskontaktuj się z nami

AKTUALNOŚCI

W dniu 28.11.2014 r. w Kopalni Gipsu "Leszcze" świętowano z okazji Dnia Górnika.   ..

Góry ! Ach, te góry ! Pracownicy wraz z osobami towarzyszącymi   ..

W 2011 roku w ramach wymiany pracującego od lat na kopalni   ..

W 2008 roku zastąpiono pracujące od początku lat 90-tych   ..

W 2004 roku na składowisku surowca zamontowano pierwszy w Polsce   ..

Latem 2002 roku rozpoczął pracę nowo wybudowany węzła kruszenia skały gipsowej   ..

 

Google

      ODWIEDZIN

 

 

HISTORIA:

 

KALENDARIUM

  • 1955 r.    - rozpoczęcie eksploatacji gipsu ze złoża "Gacki - Krzyżanowice"
  • 1980 r.    - wytyczenie granic eksploatacji złoża gipsu "Leszcze"
  • 1982-1983 r.   - udostępnienie i otwarcie złoża "Leszcze"
  • 1985 r.  - zakończenie eksploatacji złoża "Gacki - Krzyżanowice"
  • 31.10.1996 r.  - przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Zakładów Przemysłu Gipsowego "Dolina Nidy" w Gackach w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa
  • 17.01.2000 r.  - zbycie przez Skarb Państwa 80% akcji Zakładów Przemysłu Gipsowego
    "Dolina Nidy" S.A. w Gackach
  • 01.11.2001 r.  - powołanie Oddziału Kopalni ZPG "Dolina Nidy" S.A. w Leszczach
  • 08.03.2007 r.   - zmiana nazwy Spółki na Kopalnia Gipsu "Leszcze" S.A. w Leszczach

 

  Fot.1 Kopalnia "Gacki - Krzyżanowice"

 

  Kopalnia Gipsu "Leszcze" S.A. w Leszczach, położona jest na Ponidziu w pobliżu miejscowości Pińczów i Busko Zdrój. Na skale przemysłową eksploatacja gipsu prowadzona jest od 1955 r., od chwili rozpoczęcia wydobycia gipsu ze złoża "Gacki -Krzyżanowice". Już w trakcie eksploatacji złoża "Gacki Krzyżanowice" równolegle prowadzono rekultywację wykorzystanych górniczo terenów. Prace rekultywacyjne kontynuowano po zakończeniu w 1985 r. eksploatacji, stosując materiał pochodzący z nadkładu otwieranego w tym czasie złoża "Leszcze".

 

  Fot.2 Zrekultywowane tereny kopalni "Gacki - Krzyżanowice"

 

  Dawne wyrobiska górnicze stanowią jeden kompleks o bardzo urozmaiconej konfiguracji terenu. Obszar byłej kopalni gipsów mioceńskich "Gacki - Krzyżanowice" położony jest w sąsiedztwie rezerwatu "Grabowiec", chroniącego roślinność stepową oraz las dębowo - grabowy. Rekultywacja zaowocowała zagospodarowaniem terenów poeksploatacyjnych, eksponującym wartości naukowe odsłonięć geologicznych z równoczesnym nadaniem im walorów rekreacyjnych i krajobrazowych. Dawne wyrobisko stało się atrakcyjnym terenem wypoczynkowym i turystycznym.

 

  W 1982 r. udostępniono złoże "Leszcze" a w 1983 r. przystąpiono do eksploatacji gipsu. Opracowano kilka wariantów otwarcia złoża. Aby zachować niezmieniony morfologicznie krajobraz rejonu wybrano wariant związany z pozostawieniem filara ochronnego, który chroni malowniczą kuestę oraz stanowi naturalna zasłonę kopalni .

 

  Szkic otwarcia złoża gipsu "Leszcze"

 

  Fot.3 Kopalnia Gipsu "Leszcze"

 

  Kopalnia Gipsu "Leszcze" S.A. eksploatuje gipsy metodą odkrywkową z zachowaniem najwyższych standardów jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Produktem finalnym jest kamień gipsowy o granulacji 0-50 mm. Znajduje on zastosowanie do produkcji mieszanek gipsowych dla budownictwa, płyt gipsowo-kartonowych oraz jako regulator czasu wiązania przy produkcji cementu.

 

  Dzięki inwestycjom w nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników jesteśmy otwarci na oczekiwania swoich odbiorców. Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Kopalnia Leszcze S.A.