strona głównaskontaktuj się z nami

AKTUALNOŚCI

W dniu 28.11.2014 r. w Kopalni Gipsu "Leszcze" świętowano z okazji Dnia Górnika.   ..

Góry ! Ach, te góry ! Pracownicy wraz z osobami towarzyszącymi   ..

W 2011 roku w ramach wymiany pracującego od lat na kopalni   ..

W 2008 roku zastąpiono pracujące od początku lat 90-tych   ..

W 2004 roku na składowisku surowca zamontowano pierwszy w Polsce   ..

Latem 2002 roku rozpoczął pracę nowo wybudowany węzła kruszenia skały gipsowej   ..

 

Google

      ODWIEDZIN

 

AKCJONARIAT :

  Strona do komunikacji spółki z akcjonariuszami.  Kopalnia Gipsu "Leszcze" Spółka Akcyjna

 

  Witamy na stronie Kopalni Gipsu "Leszcze" Spółka Akcyjna przeznaczonej na komunikację
  z akcjonariuszami.


  Dane rejestrowe:

  Kopalnia Gipsu "Leszcze" S.A.
  Leszcze 15
  28 - 400 Pińczów
  NIP: 662-005-09-00
  REGON: 290757439
  KRS: 0000047939
  Sąd Rejonowy w Kielcach
  X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
  Wysokość kapitału zakladowego i wpłacanego: 3 988 956,00 zł

  Siedziba Firmy:

  Leszcze 15
  28 - 400 Pińczów
  Tel. 41 35 78 100
  Fax. 41 35 78 707

 Opis działalności:

 Kopalnia Gipsu "Leszcze" S.A. jest polską firmą prywatną, zajmuje się przede wszystkim:

  • wydobywaniem gipsu dla potrzeb budownictwa,
  • działalnością usługową wspomagającą pozostałe górnictwo i wydobywanie,
  • działalnością związaną z rekultywacją i pozostałą działalnością związaną z gospodarką odpadami.

  Dane historyczne:

   Zarządzeniem nr 517 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 1 czerwca 1952 roku utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Zakłady Przemysłu Gipsowego  "Dolina Nidy" w budowie, natomiast Zarządzeniem nr 28 Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 13 stycznia 1956 roku powołano przedsiębiorstwo państwowe Zakłady Przemysłu Gipsowego "Dolina Nidy", które działały do 31 października 1996 roku tj. do dnia przekształcenia w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod firmą Zakłady Przemysłu Gipsowego "Dolina Nidy" S.A. W dniu 17 stycznia 2000 roku Skarb Państwa sprzedał 80 % akcji spółki inwestorom strategicznym: Atlas Gips Sp. z o.o. i Lafarge Gips Polska Sp. z o.o. W dniu 8 marca 2007 roku nastąpiła zmiana nazwy firmy na: Kopalnia Gipsu "Leszcze" Spółka Akcyjna z siedzibą Leszcze 15.


  Aktualności:

   Obecnie akcjonariuszami spółki są: Dolina Nidy Sp. z o.o. i Siniat Polska Sp. z o.o.  Do pobrania:


1

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

2

Projekty uchwał

3

Akt notarialny Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

4

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

5

Opinie biegłego rewidenta

6

Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

7

Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

8

Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

9

Czwarte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

10

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

11

Projekty uchwał

12

Akt notarialny Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

13

Sprawozdanie finansowe za 2020 r

14

Opinia biegłego rewidenta
 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Kopalnia Leszcze S.A.